• Przy płatności za semestr kursu z góry, kursantowi przysł‚uguje 5 % rabatu (zajęcia grupowe) lub 10 % rabatu (zajęcia indywidualne) od zapłaconej kwoty.
  • Przy płatności za rok kursu z góry, kursantowi przysługuje 10 % rabatu (zajęcia grupowe) lub 15 % (zajęcia indywidualne) od zapłaconej kwoty.